ANADOLU'DA MİTOLOJİ MİRASI: AMAZON

Samsun ve İzmir- Bornova'da heykeli bulunan tek göğüslü kadınlar amazonlar aslında kimlerdir. Sizler için derledik.

ANADOLU'DA MİTOLOJİ MİRASI: AMAZON

 Anadolu'nun mythos'a katkıları salt efsane, uydurulmuş söylentiler değildir. Anadolu kaynaklı efsanelerin hemen hepsi olmuş olayları yansıtır, yaşamış kişileri konu alır. Bunlardan biri de Amazon'dur. 

Bu yüzden gerçeklik payları ve tarihsel nitelikleri mevcuttur. Amazon'lar bu gerçeğin en belirgin örneğidir, çünkü efsaneleri yalnız bir olayı değil, bütün bir düzeni dile getirir. Anadolu yıllarca anaerkil bir toplum düzeni içinde yaşamış ve bu düzenin simgesi olan Ana Tanrıça'ya değişik adlarla tapınmıştır. Amazon'lar işte bu düzenin kalıntılarıdır.

Peki Amazon ne demektir? 

Amazon sözcüğünün eski bir Anadolu diline ait olduğu söylenir. Bazı bilginlere göre 'A-mazon=Memesiz'
anlamına gelmektedir. Çünkü yaylarını daha rahat çekebilmek için sağ göğüslerini kestikleri ve dağladıkları  bundan dolayı da kendilerine "AMAZON" adı verildiği ileri sürülür.

Başka bir görüşe göre Amazon’daki 'A' şiddet ve güç anlamına gelmektedir. 'MAZON' ise göğüs demektir.
Sözcük bu kez memesiz değil, tam tersi geniş ve kuvvetli göğüs demektir. Bir başka görüşe göre ise Amazon kelimesindeki
'A' Türkçedeki '–maz' eki gibi olumsuzluk getiren bir takıdır. 'MAZO' ise dokunulmaz demektir. Bu görüşe göre
Amazon; bir erkek tarafından dokunulmaz olan kadın anlamına gelmektedir.

Diğer bir görüşe göre ise eski Kafkas dilinde 'MAZO'  ay demektir. Amazonların önce Ay Tanrıçası Kybele daha sonra da Artemis'e taptıkları için bu kadın savaşçılara AMAZON denildiği söylenir.

Efsaneye göre Amazon'lar savaş tanrısı Ares ile Harmonia'nın (ya da Aphrodite'nin) kızları sayılır.

Kimi kaynaklar Amazonların savaş sonrası tüm erkeklerini kaybeden kadınların silahlanmak zorunda kalmasıyla ortaya çıktıklarını söylemektedir. Savaşçı karakterleri böylece kaynaklarından da belli olan bu kadınlar ok ve yaydan başka bir de "labrys" denilen iki ağızlı baltayı silah olarak kullanırlar. Bu baltaya hem Girit'te, hem Hitit kabartmalarında rastlanır.

Amazon'ların erkek gibi oluşu, savaşçı bir kadın topluluğu olmalarından ileri gelir. Başlarında hiçbir erkek bulunmadan kendi kendilerini yöneten Amazon'lar önder olarak bir kraliçe tanırlar, nitekim birçok kraliçelerinin adı geçer efsanede. Erkekleri yanlarında köle olarak bulundururlar, doğurdukları erkek çocuklarını sakat eder ya da öldürürler, yalnız kız çocuklarını yetiştirip aralarına alırlarmış.

Çoğu efsanelerde Amazon'lar Karadeniz'de Thermodon (Terme) çayının kıyısında Themiskyra şehrini kurmuşlar ve orada oturmaktadırlar. Bu şehir bugünkü Fatsa ya da Ordu yakınınlarında olduğu bilinmektedir.

Başka kaynaklar onları Kafkas eteklerine, Trakya'ya ya da güney İskitya'da Tuna ağzına yerleştirirler. Anadolu'da hemen her yerde adlarına rastlanması bu kaynakları yalancı çıkarmaktadır. Amazon'ların tarih öncesi çağlarda Batı Anadolu'ya yayıldıktan sonra Yunanistan'a dek sokuldukları ve Atina önünde savaştıklan anlaşılmaktadır. 

Ege kıyılarında Amazon kraliçeleri tarafından kuruldukları söylenen şehirler şunlardır: Pitane, Myrina, Kyme, Gryneion, Smyrna.

Amazon'lardan dem vuran en eski kaynak Homeros'tur. Homeros onların Yunanlılara karşı Truva savaşlarına katıldığını yazar.

Hatta bu savaş sırasında Akhilleus Amazonların kraliçesi Penthesilea ile savaşmış, erkek olarak girdiği mücadelede onu vahşice öldürmüştür. 

Bu Gönderiler İlginizi Çekebilir!

Dede Korkut'un Cesur Kadınları

Dede Korkut hikayeleri türklerin inanç sistemlerini en iyi ortaya koyan kaynaklardır. Herkesin bir şekilde duyduğu Bamsı Beyrek, Boğaç Han , Deli Dumrul gibi iisimlerin efsanevi hikayelerinin anlatıldığı dede korkut hikayeleri'nde kadının toplumda ki değerini ve gücünü ifade eden müthiş kadın kahramanlarda vardır. Dede Korkut hikayeleri'nde ki en ünlü 2 kadın kahramandan bahsedeceğiz.


Lilith: Feministlerin Atası, Lohusaların Al Karısı

“Tanrı sizi kötü kadınlardan korusun; iyi kadınlardan da siz kendinizi koruyun!” “Kadın”ın her halükarda kaçınılması gereken tehlikeli bir varlık olduğunu öğütleyen bu Yahudi atasözünde, ilginçtir ki “kötü kadın” Lilith’i, “iyi kadın” ise Havva’yı çağrıştırmaktadır. Batı’da yaygın olarak bilinmesine karşın Doğu toplumlarında çok daha az bilinen, adı anılmayan ama yansımaları bugün hala devam eden Lilith efsanesi nedir? Sizin için yazdık.

Bu yazıya tepkin ne oldu ?

like
3
dislike
1
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
3